Stockholm 17:14
-0,74% Idag
-3,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-09 08:58:56

ORGANOCLICK: FÖRSÄLJNINGEN +2,4% 1 KV, KALLT VÄDER TYNGDE MARSSTOCKHOLM (Direkt) Organoclick, som handlas på First North, redovisar ett ebitda-resultat på -2,96 miljoner kronor (-5,43) för det första kvartalet 2018.

Resultatet före skatt blev -4,95 miljoner kronor (-7,11).

Nettoomsättningen ökade med 2,4 procent till 18,4 miljoner kronor (18,0).

"Första kvartalet i år har varit kallt. Vintern höll i sig i Skåne fram till påskhelgen och meteorologiskt var våren tre veckor försenad. Detta påverkade framförallt vår försäljning i mars negativt då den normala konsumentförsäljningen av Biokleen underhållsprodukter för bil- och villaägare och Organowood trall minskade rejält", skriver vd Mårten Hellberg i rapporten.

Mårten Hellberg lyfter vidare fram att bruttomarginalen exklusive fasta produktionskostnader) stärktes rejält, från 37 procent första kvartalet 2017 till 44 procent första kvartalet 2018.

"Marginalförstärkningen kom av två faktorer. Dels börjar vår förändring av produktmix ge ett ordentligt genomslag där Organowood säljer alltmer produkter mot den mer lönsamma och mindre säsongsberoende projektmarknaden. Vidare börjar försäljningen av våra nya produktgrupper som Organotex textilimpregnering, Organocomp kistämnen och våra nya miljömärkta Biokleen-produkter synas i våra marginaler", skriver han.