Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-25 10:30:00

Seafire AB: Penser Access: Seafire - Ökat deal flow

Intäkterna steg till 45,8 mkr (18,2 mkr) vilket var i linje med vår förväntan. Ökningen drevs av förvärven av Åkerstedts och Nordbutiker som genomfördes under 2019. Vi justerar ner vårt EBITDA-estimat för 2019 med 30% primärt drivet av utvecklingen i Linguacom. Vi bedömer att bolagets omstrukturering varit nödvändig men att det kommer ta en bit in i 2020 innan bolaget visar svarta siffror på EBITDA-nivå igen. På våra reviderade prognoser handlas bolaget till en EV/EBITDA-multipel på 6,2x 2020e jämfört med sektorn som ligger på 10,1x. Vi bedömer rabatten på 38% som för hög med tanke på bolagets förvärvsintensiva strategi och track record. Vi ser en hög potential till medelhög risk.


Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sea_20191025.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se
Attached html: HTML