Stockholm 17:30
-1,87% Idag
-5,45% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-01-29 08:38:00

MEDCAP: SKA FOKUSERA PÅ 2 AFFÄRSOMRÅDEN, SKRIVER NED 13 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) Medcap har efter en strategisk översyn valt att fokusera på två affärsområden, Medicinteknik och Specialistläkemedel.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Som en konsekvens av beslutet kommer fokus, och därmed omsättning och rörelsekapitalbindning i segmentet Läkemedelshandel minska ytterligare. Vidare görs en nedskrivning av goodwill om 13 miljoner relaterat till Cross Pharma-förvärvet per 31 december 2017. Nedskrivningen är ej kassaflödespåverkande.

Medcap-koncernen har efter nedskrivningen inga immateriella tillgångar relaterade till affärsområdet Läkemedelshandel.

Per den 31 december 2017 uppgick nettorörelsekapitalet i Cross Pharma till 42 miljoner kronor och rörelsekapitalfinansieringen till 30 miljoner kronor.