Stockholm 14:06
+0,67% Idag
+27,97% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-09 07:50:07

FAST PARTNER: FÅR TILLÄGGSKÖPESKILLING 800 MLN KR FÖR BROMSTENSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fast Partner meddelar att detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2 har vunnit laga kraft. Därmed får Fast Partner tilläggsköpeskillingen om 800 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrund är att Fast Partner under 2017 avyttrade fastigheterna Gunhild 5 och Gustav 1 i Stockholm till ett gemensamt ägt bolag med Slättö i vilket Fastpartner äger 40 procent. Fastigheterna överläts till ett underliggande fastighetsvärde om 50 miljoner kronor med en tilläggsköpeskilling om 800 miljoner vid lagakraftvunnen detaljplan.

Kommunstyrelsen i Stockholm antog detaljplanen den 18 februari 2019. Länsstyrelsen beslutade den 19 mars 2019 att överpröva detaljplanen med hänsyn till översvämningsrisk. Efter förtydliganden från Stockholms stad och dialog med Stockholms Stad har Länsstyrelsen beslutat att inte upphäva beslutet om detaljplan. Detaljplanen vinner därmed laga kraft.

Den totala köpeskillingen om 850 miljoner kronor översteg bokfört värde med cirka 440 miljoner kronor och realisationsvinsten kommer att redovisas under det tredje kvartalet 2019.