Stockholm 17:30
-0,34% Idag
+16,00% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-17 10:46:46

Tidigareläggning av kvartalsrapport för Q1


C Security Systems AB kommer att offentliggöra rapporten för det första kvartalet den 20 april 2018.
Tidigare kommunicerat datum för rapporten var den 31 maj 2018.
C Security Systems AB
Styrelsen
För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se
Kort om C Security Systems AB
C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF