Stockholm 17:30
-0,92% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-04-23 15:09:20

FASTPARTNER: 95% AV HYRORNA BETALDA, JOBBAR PÅ LÖSNINGAR FÖR 5%STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Fastpartner uppger att cirka 95 procent av bolagets samtliga

hyresintäkter med förfall den 31 mars har inkommit. För resterade 5 procent arbetar Fastpartner för fullt för att hitta individuella lösningar för var och en av de hyresgäster som har drabbats hårdast av nuvarande situation.

Det framgår av vd-ordet från Sven-Olof Johansson.

"Vår bedömning är att vi i samarbete med hyresgästen kan hitta lösningar som kan överbrygga nuvarande problem in i en något mer normaliserad situation. Vi får inte förledas att tro att det vi upplever just nu är ett för evigt bestående tillstånd utan att i stället fokusera på den framtid som kommer efter nuvarande kris och dra nytta av de erfarenheter vi på ett hårt sätt har fått uppleva", skriver Fastpartner-chefen.

Förutom det stora mänskliga lidande som covid-19 har orsakat är effekterna på den globala ekonomin väldigt omfattande, där framförallt hotell, restauranger och sällanköpsvaror drabbats hårt, noterar Sven-Olof Johansson.

"Fastpartners exponering mot de denna kategori av hyresgäster är relativt begränsad och utgör mindre än 5 procent av bolagets totala hyresintäkter. Dock kommer allt företagande att påverkas av den rådande situationen och det kommer att krävas stora insatser från oss inom näringslivet för att begränsa effekterna av pandemin. Vi måste alla anstränga oss för att hålla igång alla flöden inom ekonomin i så stor utsträckning som möjligt", resonerar han.