Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,66% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-06-29 20:35:33

ORÅVAROR: OLJA OCH METALLER - TABELLNoteringar klockan 20:35

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första terminen +1:22 USD 39:71 3,17% -34,66%
Brent, första terminen +0:65 USD 41:67 1,58% -36,89%

Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin)
Koppar +26 USD 5.969 0,44% -3,24%
Zink +19 USD 2.055 0,93% -9,67%
Aluminium +16 USD 1.613 0,97% -10,54%
Nickel +105 USD 12.770 0,83% -9,17%
Bly +14 USD 1.798 0,76% -6,53%
Tenn +10 USD 16.810 0,06% -1,93%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld -0:92 USD 1769:94 -0,05% 16,66%
Silver +0:02 USD 17:77 0,12% -0,29%

Dollarindex +0.06 97.49 0,06% 1,04%
(högre = starkare USD)

KÄLLA: Infront.