Stockholm 17:30
-0,54% Idag
-4,17% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-22 09:10:02

CHRISTIAN BERNER: INTE NÖJDA MED 2017, NORGE TYNGDESTOCKHOLM (Direkt) Christian Berner Tech hade en nettoomsättning under fjärde kvartalet 2017 som var i linje med fjärde kvartalet 2016, 117 mot 116 miljoner kronor.

Rörelseresultatet uppgick till 3,6 miljoner kronor (3,9).

Ebita-resultatet var 3,9 miljoner kronor (4,2) och ebita-marginalen låg på 3,4 (3,7) procent.

Orderingången uppgick till 107 miljoner kronor (111).

"Trots en stark orderingång under hösten visade bolaget ingen tillväxt under fjärde kvartalet. Vi är inte heller nöjda med resultatet för 2017 som helhet. Den främsta förklaringen är den negativa utveckling som vi hade i Norge samt att ett par större maskinorder i Sverige med leverans i december inte blev färdigställda och flyttades fram till inledningen av 2018. Detta borgar dock för en bra start på 2018", kommenterar bolagets vd Bo Söderqvist i rapporten.

Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 om 0:50 kronor (0:50) per aktie.