Stockholm 10:48
0,00% Idag
-7,03% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-09 10:30:00

Delårsrapport januari - mars 2019


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
                     
DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019


Electra och Elon skapar Nordens största fackhandelskedja inom hemelektronik

  • Electra och Elon kommer att verka gemensamt i detaljistledet under varumärket Elon
  • Em Home integreras i Electra vilket enligt plan belastar koncernresultatet med ca 1,1 MSEK
  • Fortsatt marginalförbättring i Retailsegmentet med positiv effekt på rörelseresultatet

JANUARI – MARS 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 388,1 (400,6) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,8 (2,1) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,6 (1,9) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,31 (0,37) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,9 (20,9) MSEK.
  • Eget kapital per aktie uppgick till 38,48 (39,88) SEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Den 15 april informerades att Electra och Elon inleder ett varumärkessamarbete och bildar därigenom Nordens
största fackhandelskedja inom hemelektronik och vitvaror.

FINANSIELLQ1Q11/4 2018Helår
UTVECKLING (MSEK)2019201831/3 20192018
     
Nettoomsättning388,1400,61 857,01 869,5
Rörelseresultat1,82,122,222,3
Resultat efter finansiella poster2,22,523,123,3
Resultat efter skatt1,61,917,617,9
Rörelsemarginal (%)0,50,51,21,2
Soliditet (%)37,443,137,435,9
Eget kapital per aktie (SEK)38,4839,8838,4838,61
Resultat per aktie, före utspädning (SEK)0,310,373,423,44
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK)0,320,373,433,44
Aktier vid periodens utgång (tusental)5 2015 2015 2015 201
Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental)5 2685 2735 2695 268

                     
Verksamhet

Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och ska
vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.
Electra Gruppen
grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har
sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat
på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.


Bilaga