Stockholm 12:06
0,00% Idag
+16,50% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-12-04 09:15:40

QUARTIERS PROPERTIES: VÄRDEÖKNING I BESTÅND 28% I NY VÄRDERINGSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Quartiers Properties, som säljer lägenheter på den spanska solkusten, meddelar att nya värderingar av fastighetsbeståndet indikerar värdeökningar om cirka 17,3 miljoner euro, motsvarande 27,5 procent, jämfört med december 2018.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget kontrakterade inför bokslutet 2019 CBRE Spain för att utföra en portföljvärdering av bolagets fastighetsbestånd. Den nya värderingen av hela fastighetsbeståndet uppgår till cirka 80,3 miljoner euro. Värdeökningen utöver investeringar som har gjorts uppgår till cirka 8,4 miljoner euro (13,3%).

Den största ökningen under året, även efter aktiverade investeringar, kommer från Boho Club som indikerar en värdetillväxt som en följd av bolagets förädling om cirka 3,9 miljoner euro, motsvarande en årsavkastning om cirka 20 procent.