Stockholm 17:30
+1,67% Idag
-0,23% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-17 09:02:04

INFREA : OMSÄTTNING 109 MLN KR 1 KV, EBITDA -2,7 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) Infrea, som listades på First North den 20 april 2018, hade en omsättning på 109 miljoner kronor och ett ebitda-resultat om -2,7 miljoner kronor för det första kvartalet.

Resultatet efter skatt för koncernen uppgick till -20,9 miljoner kronor, huvudsakligen beroende på att Asfaltsgruppen planenligt hade säsongsmässigt stopp i verksamheten.

Arbetet med att lista bolaget var intensivt och krävande, skriver bolaget.

"När vi blickar framåt mot kommande kvartal kan Infreas verksamhet återgå till normalläge och vi kan sätta fokus på effektivitetsarbete i våra dotterbolag. Utöver vår organiska tillväxt planerar vi accelererad tillväxt genom förvärv", skriver vd Tony Andersson i rapporten.