Stockholm 17:30
-0,40% Idag
+4,44% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-07 07:51:44

RÅVAROR: ÖVERLAG SMÅ RÖRELSER FÖR OLJA OCH METALLER - TABELLNoteringar klockan 7.30

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första termin +0:03 USD 55:99 0,04% -1,77%
Brent, första termin +0:13 USD 61:35 0,21% 4,67%

Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)
Koppar +12 USD 6.562 0,18% 18,54%
Zink +15 USD 3.100 0,49% 20,34%
Aluminium -4 USD 2.016 -0,17% 19,05%
Nickel +50 USD 10.855 0,46% 8,33%
Bly -20 USD 2.487 -0,80% 23,33%
Tenn -20 USD 19.460 -0,10% -7,88%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld -3:64 USD 1.259:70 -0,29% 9,32%
Silver -0:05 USD 16:44 -0,34% -0,05%

Dollarindex +0.04 93.65 0,04% -8,37%
(högre = starkare USD)