Stockholm 17:30
-1,59% Idag
+12,13% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-20 17:08:07

CROWDSOFT TECHNOLOGY: KÖPER FLOWSCAPE, GÖR EMISSIONSTOCKHOLM (Direkt) Aktietorgsbolaget Crowdsoft Technology har ingått avtal om köp av cirka 93 procent av aktierna i Flowscape, med målet att köpa samtliga utestående aktier i bolaget.

Flowscape är en ledande leverantör av IT-lösningar för att optimera arbetet på moderna kontor, heter det i ett pressmeddelande.

Avtalet är villkorat av beslut på extra bolagsstämma i Crowdsoft om dels en företrädesemission på cirka 56,9 miljoner kronor, dels en apportemission om 600 miljoner nya aktier mot betalning med aktier i Flowscape.