Stockholm 17:30
0,00% Idag
-1,04% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-10 08:50:51

COMBIGENE:INLICENSIERINGSAVTAL OM SÄLLSYNT SJUKDOM LIPODYSTROFISTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Combigene har ingått ett inlicenserings- och samarbetsavtal med Lipigon Pharmaceuticals för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi genom avancerad genterapi.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Combigene och Lipigon har inom ramen för avtalet kommit överens om att samarbeta under projektets tidiga utvecklingsfaser, hter det.

Inom licensavtalet utgörs ersättning till Lipigon av initial betalning, förutbestämda delmålsbetalningar samt royalty på framtida kommersiell försäljning. Nivån på royaltyersättning vid kommersiell försäljning är beroende av försäljningsvolym. Vid eventuell utlicensiering av projektet från Combigenes sida kommer intäkterna från denna utlicensiering att delas mellan Combigene och Lipigon. Fördelningen mellan bolagen är baserad på hur långt projektet har utvecklats.

Vad gäller initial betalning och delmålsbetalningar har Combigene möjlighet att betala med aktier i bolaget. Avtalet är exklusivt och utan begränsningar i tid.

Avtalet reglerar också samarbetet mellan Combigene och Lipigon och under avtalets första två år förväntas kostnaden för CombiGene för fortsatt utveckling av projektet uppgå till cirka 10 miljoner kronor. Detta arbete kommer huvudsakligen att genomföras i samarbete med Lipigon.

"Utvecklingen av detta mycket spännande projekt kommer på många sätt påminna om sättet som vi driver vårt epilepsiprojekt CG01 på", säger Jan Nilsson, vd på Combigene, i en kommentar.

Han tillägger att lipodystrofiprojektet inte "på något sätt" minskar bolagets fokus på CG01.

Combigenes ambition är att vidareutveckla denna forskningstillgång för partiell lipodystrofi. Eftersom partiell lipodystrofi är en mycket sällsynt sjukdom finns det goda utsikter för behandlingen att erhålla särläkemedelsstatus på flera marknader, till exempel USA och EU, skriver bolaget.