2017-08-09 08:50:00

Seamless levererar kontaktlösa betalningslösningar till ungersk bank

MeaWallet A/S ("MeaWallet"), en del av Seamless Distribution AB, har tecknat avtal med en ungersk bank gällande leverans av MeaWallets egenutvecklade teknologi för kontaktlösa kortbetalningar.


Teknologin kommer att levereras som en komplett tjänst, som integrerar MeaWallets tokeniseringsplattform med bankens bankapplikationer. Lösningen gör det möjligt för bankens kunder att utföra kontaktlösa kortbetalningar via bankens befintliga bankapp.

- Den ungerska marknaden utvecklas snabbt mot kontaktlösa betalningar, faktum är att redan förra året översteg antalet kontaktlösa korttransaktioner i butik antalet traditionella transaktioner. Vårt mål är att börja leverera under det tredje kvartalet och att vara i produktion tidigt nästa år i enlighet med vårt löfte att verkställa snabba leveranser, säger Lars Sandtorv, Head of MeaWallet.

Banken är en av de största bankerna i Ungern, en marknad där mer än hälften av de betalkort som används har kontaktlös kapacitet.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Sandtorv, Head of MeaWallet, ls@meawallet.com,+47 90955111

Martin N. Larsson, Head of Treasury/IR, martin.larsson@seamless.se,+46 8 564 878 00.

Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2017 kl. 08:50 CET.

Om Seamless
Seamless tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobla transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar (som tillhandahålls under varumärkena SEQR©och MeaWallet™) och distribution av e-produkter. www.seamless.se
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF