Stockholm 16:11
0,00% Idag
-11,08% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-15 10:45:11

Irisity AB: Irisity uppdaterar status för den internationella SaaS försäljningen

Irisity AB (publ) redovisar aktuell status för SaaS tjänsten IRIS™ internationellt.


Irisity möter ett kraftigt ökat intresse för IRIS™ och samarbetar nu med närmare 40 marknadsledande säkerhetsbolag och kameratillverkare i 21 länder, inkluderat Europa, Asien, Mellan Östern, Afrika och Sydamerika. Samtliga samarbeten inleds med en teknologiutvärdering (Pilot) och övergår vid positivt utfall till licensiering och kommersiell utrullning.

36 av de 40 bolagen är marknadsledande säkerhetsbolag inkluderat världens tre största internationella säkerhetskoncerner och uppskattas sammanlagt operera c:a 50 miljoner IP kameror (c:a 10% av det totala antalet IP kameror globalt). Dessa bolag ökar årligen sitt kamerabestånd med c:a 5 miljoner nya IP kameror.

Av de 36 säkerhetsbolagen genomför Irisity kommersiell utrullning med 6 bolag i 6 länder, samt Piloter tillsammans med 15 bolag i ytterligare 11 länder. Utöver detta inväntar 20 bolag i 4 nya länder teknologiutvärdering. Vi förväntar oss att avsluta minst hälften av pågående Piloter under Q2 och resterande under Q3. Merparten av avslutade piloter förväntas övergå i kommersiell utrullning.

Irisity avser framledes att rapportera status för den internationella SaaS försäljningen sammanfattat och inte per nytt SaaS bolag.

För ytterligare information:

Victor Hagelbäck, CPO

Telefon: +46 709 56 44 01
E-mail: victor.hagelbäck@irisity.com


Victor Hagelbäck, CPO

Telefon: +46 31 789 40 53
E-mail: victor@irisity.com


Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar vi såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar bolaget på ökad innovationstakt samt att expandera SaaS erbjudandet IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM 

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity's SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity's high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to 10 pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Irisity act in a turbulent world in which surveillance sentiment has transformed from being questioned as an integrity threat to an obvious safety factor. Through an ambitious growth strategy in one of the world's largest and most rapidly expanding industry sectors, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB · +46 8 463 80 00 ·  certifiedadviser@penser.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF