Stockholm 17:30
+1,31% Idag
+17,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-03-14 10:24:48

MATRA PETROLEUM: KÖPER OLJE-/GASRÄTTIGHETER FÖR 6,2 MLN USDSTOCKHOLM (Direkt) Matra Petroleum har tecknat avsiktsförklaring om att förvärva 22 olje- och gasrättigheter med bevisade reserver om cirka 4,0 miljoner fat oljeekvivalent och en nuvarande produktion om cirka 100 fat oljeekvivalent per dag i Texas Panhandle, USA.

Köpeskillingen uppgår till 6,2 miljoner dollar, genom övertagande av lån på 4 miljoner dollar och en riktad aktieemission om 2 miljoner dollar till säljaren Melody.

Melody kommer därtill att tillhandahålla upp till 10 dollar i ytterligare finansiering för Matras borr- och utbyggnadsprogram 2018.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Matra Petroleum driver för närvarande de berörda tillgångarna enligt ett operatörsavtal med Melody.

Det befintliga låneavtalet mellan Matra Petroleum och Melody kommer att ändras för att öka det nuvarande låneåtagandet med upp till 10 miljoner dollar vid fullbordande av de överenskomna transaktionerna. Medlen kommer att användas för borrningar och utbyggnad av Matras befintliga tillgångar och de olje- och gasrättigheter som ska förvärvas från Melody.

Bindande avtal och genomförande av transaktionerna beräknas ske under mars och april 2018, varvid emissionsvillkor för den riktade aktieemissionen kommer att fastställas, heter det.