Stockholm 12:03
0,00% Idag
+4,53% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-23 07:38:30

KLÖVERN: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 395 MLN KR 3 KV (367)STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Klöverns intäkter uppgick till 921 miljoner kronor i det tredje kvartalet (813).

Driftöverskottet blev 651 miljoner kronor (580) och förvaltningsresultatet uppgick till 395 miljoner (367).

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till 327 miljoner kronor (271), medan värdeförändringarna på derivat redovisades till 6 miljoner kronor (44).

Efter skatt blev resultatet 608 miljoner kronor (578), vilket motsvarade 0:63 kronor per aktie (0:59).

Nettoinflyttningen uppgick till 17 miljoner kronor under kvartalet (18).

Bland kvartalets största inflyttningar återfinns Samsung på cirka 5.000 kvadratmeter i Kista och SKF på cirka 3.500 kvadratmeter i Göteborg.