Stockholm 17:30
-0,80% Idag
+12,16% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-01-09 08:15:52

SOLTECH: KÖPER 51% AV NYEDAL MED OMS 22 MLN KR FÖR 5,1 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) Solenergibolaget Soltech har förvärvat 51 procent av aktierna i Nyedal Konsult, som är det affärsdrivande företaget bakom varumärket Nyedal Solenergi, för 5,1 miljoner kronor förutsatt att uppställda omsättnings- och vinstmål i Nyedal uppnås. Soltech har en option att förvärva de resterande 49 procenten år 2022.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 1,36 miljoner kronor samt nyemitterade Soltech aktier till ett värde av 1,02 miljoner kronor. Efter 12 respektive 24 månader kan ytterligare 1,36 miljoner kronor betalas ut i tilläggsköpeskilling om uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås", framgår det vidare.

Nyedal har 10 anställda och omsatte under 2018 omkring 22 miljoner kronor med ett positivt resultat. Liksom Soltech är bolaget specialiserat på så kallade integrerade solenergilösningar. Nyedal spås omsätta runt 30 miljoner under 2019 med en rörelsemarginal på omkring 5 procent. Omsättningen och rörelsemarginalen spås från 2020 succesivt öka.

Nyedal har varit återförsäljare av Moniers intregrerade solpaneler och därutöver sålt den egenutvecklade Solpannan. I och med affären säger Nyedal nu upp samarbetet med Monier och lägger ned arbetet med Solpannan för att istället satsa på Soltechs produker Shingel och Roof.

Soltech finansierar förvärvet av Nyedal med egen kassa och nyemitterade aktier. Soltechs vd Stefan Ölander framhåller i en kommentar att bolaget under vintern/våren 2019 planerar att presentera ytterligare förvärv som ökar tillväxten och lönsamheten inom Soltech-koncernen.