Stockholm 15:21
0,00% Idag
-21,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-11-15 07:36:30

MAHA ENERGY: EBITDA-RESULTAT BLEV 9,6 MLN USD 3 KV (12,9)STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oljebolaget Maha Energys ebitda-resultat uppgick till 9,6 miljoner dollar i det tredje kvartalet 2022 (12,9).

Nettoresultatet blev 2,6 miljoner dollar (6,1), motsvarande 0:02 dollar per aktie (0:05).

Nettoomsättningen uppgick till 17,7 miljoner dollar (19,5).

Bolaget hade en genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas på 2.389 fat oljeekvivalenter under det tredje kvartalet, att jämföra med 3.610 fat för motsvarande period i fjol.

Vidare sänker Maha Energy produktionsguidningen för helåret 2022 till 3.000–3.400 fat oljeekvivalenter i snitt per dag. Den tidigare guidningen var en produktion om 3.500-4.000 fat.