Stockholm 17:30
0,00% Idag
-1,41% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-04-06 07:07:50

FASTATOR: ÄNDRAR UTDELNINGSFÖRSLAG, INGEN UTDELNING I VÅRSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastator ändrar sitt utdelningsförlag, från 3:00 kronor per aktie, till att inte lämna någon utdelning under våren, mot bakgrund av den osäkerhet på marknaden som coronapandemin skapat. Styrelsens avser att, om situationen i världen förändras, kalla till en extra bolagsstämma senare under året för att besluta om en extra utdelning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare skriver Fastator att innehavsbolaget Industrisamhället skjutit upp tillträdet av den affär som offentliggjordes i december. Tillträde sker när marknaden och banksystemet återgått i normalläge, heter det.

"Det är naturligtvis oundvikligt att Fastator på något sätt kommer känna av de problem som nu påverkar flertalet branscher", skriver bolaget.

Däremot känner Offentliga Hus, som är Fastators största innehavsbolag, inte av någon påverkan. Offentliga Hus har hyresintäkter som direkt eller indirekt kommer från svenska staten, regioner och kommuner.