Stockholm 15:37
+0,61% Idag
+15,92% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-23 08:40:23

ATRIUM LJUNGBERG: LÅNAT UPP I NOK FÖR FÖRSTA GÅNGENSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg väljer att bredda sin finansieringsbas genom en första obligationsemission på den norska kapitalmarknaden samt en direktfinansiering med Allianz Real Estate och Brunswick Real Estate. Sammanlagd finansieringsvolym uppgår till drygt två miljarder kronor med en löptid på cirka tio år.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Dels gjorde bolaget i slutet av oktober en obligationsemission om 500 miljoner norska kronor med en löptid på tio år. Dessutom har bolaget i november tecknat en kreditfacilitet om 1.560 miljoner kronor, med Gränbystaden galleria som säkerhet. Faciliteten är tecknad som en direktfinansiering med Allianz Real Estate och Brunswick Real Estate som motparter och har en löptid på cirka tio år.

Bolaget ser direktfinansieringen som "ett bra komplement befintlig bankfinansiering.

"Vi får, genom detta, tillgång till en längre kapitalbindning än vad bankerna normalt kan erbjuda", säger finanschefen Martin Lindqvist i en kommentar.