Stockholm 17:30
+0,50% Idag
+21,22% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-06-05 17:30:00

Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group


Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 5 juni 2019

Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Årsstämmans beslut att emittera 360 000 aktier av serie C för säkra framtida leverans av prestationsaktier och kostnader för eventuella sociala avgifter under LTIP 2019 har verkställts genom registrering hos Bolagsverket den 28 maj 2019. Detta innebär att under maj 2019 har antalet aktier ökat med 360 000 och antalet röster har ökat med 36 000. Totalt uppgår antal aktier till 37 543 825 och antalet röster till 37 219 825.

Anledningen till att detta pressmeddelande avges först idag beror på att Bolagsverket av misstag registrerat de nya aktierna tidigare än förväntat och att bolaget inte tidigare nåtts av informationen.

Göteborg 5 juni 2019

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

För eventuella frågor kontakta:

• Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2019 kl 17.30 CET.


Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet™, Drytech™, Lightmate®, FibreHub™, Matrix, DCIO™, Basic Broadband™ och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.

Bilaga