Stockholm 17:30
0,00% Idag
+28,47% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-07-15 08:55:49

SBB: JUSTERAR MÅLET FÖR BBB+ TILL PÅ "KORT SIKT" (TID 1H 2021)STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) SBB justerar i rapporten för det andra kvartalet målet för att få kreditbetyg BBB+ till på "kort sikt" från att tidigare varit att få den nya ratingen senaste under det första halvåret 2021.

"Sammantaget har vi levererat de nyckeltal som krävs för en BBB+ rating, även om detta inte reflekteras i den faktiska ratingen ännu. Man får ha respekt för att ratinginstituten arbetar i längre cykler och vi kommer jobba på för att stärka vår ställning ytterligare", skriver vd Ilija Batljan i rapporten.

Målsättningen att nå A- på lång sikt bibehålls dock.

I slutet av perioden uppgick bolagets justerade nettoskuld proforma, justerat för kassa från sålda men ej frånträdda fastigheter och likvida finansiella tillgångar samt 12 månaders intjäning dividerat med totalt kapital enligt S&P:s loan-to-value definition till 48 procent.