Stockholm 10:14
-0,23% Idag
+1,82% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-24 08:29:42

BÖRSEN: VÄNTAS ÖPPNA NÅGOT UPP EFTER RAPPORTINTENSIV MORGONSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stockholmsbörsen väntas inleda en av de mest rapportintensiva dagarna denna rapportsäsong i svagt stigande riktning. På brexit-fronten meddelades på onsdagskvällen att EU-länderna är beredda att ge Storbritannien en förlängning av EU-medlemskapet, vilket innebär att en hård brexit undviks.

OMXS30-indexet väntas öppna svagt uppåt 0,2 procent, enligt IG Markets förhandel. Blickarna riktas mot de cykliska verkstadsbolagsrapporterna samt Nordea.

Nordea följde i spåren av de resterande tre storbankerna och rapporterade om ett sämre kvartal än väntat, tyngt av flera engångsposter. Samtidigt presenterade banken nya finansiella mål, nya utsikter och ny utdelningspolicy som kommer att fånga marknadens uppmärksamhet.

Gruv- och smältverksbolaget Bolidens resultat före skatt kom in klart högre än väntat medan försäljningen var något lägre. Bolaget har beslutat att investera 300 miljoner kronor med avsikt att bygga ut elektrifierade transporter i Aitik samt implementera motsvarande teknik i Kevitsa under 2020-2021, framkommer det i rapporten.

Gruvbolaget Lundin Mining står sannolikt inför en kursuppgång när handel inleds på torsdagen, då det underliggande resultatet för det tredje kvartalet var lika bra eller bättre än väntat, hävdar RBC Capital Markets i en snabbkommentar efter nattens kvartalsrapport. Därtill justerar bolaget upp sina produktionsprognoser samtidigt som de beräknade kostnaderna sänks.

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca höjde prognosen för produktförsäljningen helår 2019 och upprepade sin prognos om att resultatet för kärnverksamheten per aktie för 2019 kommer att ligga inom intervallet 3:50-3:70 dollar. Intäkterna var något högre än väntat medan vinsten per aktie låg i linje med estimaten.

Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs resultat för det tredje kvartalet var något högre än väntat i Infront Datas snittprognos, medan försäljningen var lägre. Rörelseresultatet från divisionen Paper var i stort sett i nivå med förväntningarna, medan kartongdivisionen Boards resultat var lägre än väntat.

IT-tjänsteföretaget Tieto står fast vid sin prognos om att rörelseresultatet, exklusive engångsposter, kommer att öka 2019 jämfört med 2018 års utfall på 168 miljoner euro.

Trots tuffa jämförelsetal för dagligvarubolaget Ica från den varma förra sommaren, som gav extra skjuts till försäljningen, var det tredje kvartalets resultatutveckling stabil. Undantaget är Apoteket Hjärtat som tyngdes av driftsstörningar vid uppstart av nytt lager, skriver vd Per Strömberg i rapporten. Omsättningen ökade med 3,4 procent och gruppens resultat var i linje med förväntningarna.

Axfood, som bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige, redovisade ett rörelseresultat på 715 miljoner kronor, vilket var högre än snittestimatet.

Nokia kommer att öka sina investeringar i 5G, vilket tillsammans med ökade risker som bolaget ser har bidragit till prognossänkningarna för 2019 och 2020, skriver bolagets vd Rajeev Suri i rapporten.

Senare under handelsdagen väntas rapporter från bland annat:

Hexpol (13.00)

Bulten (13.30)

Elos Medtech (14.00)

Soltech (14.15)