Stockholm 10:28
0,00% Idag
-2,87% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-23 13:45:00

Pallas Group AB: STYRELSE SAMT VD FÖRÄNDRING


Med stor sorg och saknad meddelar vi härmed att f.d. VD och styrelseledamot Karl-Erik Johansson hastigt har avlidit.

Ny tillförordnad VD blir Peter Persson som idag är Maritime Manager i bolaget och styrelsen kommer till ordinarie årsstämma den 30e april att bestå fortsatt av ledamöterna Fredrik Johansson samt Per Fougberg. Styrelsen kommer därmed inte vara komplett fram till dess då styrelsen kommer kompletteras med ytterligare en ledamot enligt gällande regelverk.
 
För ytterligare information kontakta Styrelseordförande Fredrik Johansson

Tel: 031-135028   fredrik.johansson@pallasgroup.se

Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energy koncernen som är noterat på NGM Nordic.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 550
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF