Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-25 07:59:32

SOLTECH: PLANERAR NYEMISSION I MAJ FÖR FÖRVÄRVSSATSNINGSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Solenergibolaget Soltech planera att genomföra en företrädesemission i maj månad i år för att få resurser till att satsa ännu mer på förvärv.

Det framgår av bolagets delårsrapport på torsdagen.

"Skälet är enkelt, vi ser att det finns mycket goda affärsmöjligheter genom att förvärva bolag inom solenergi samt tak- och fasadbranscherna och denna möjlighet vill vi för aktieägarnas bästa inte missa. Vi har genomfört tre förvärv i år ur egen kassa men nu behöver vi ta in mer pengar för att kunna fortsätta på inslagen bana", säger Soltechs vd Stefan Ölander.

För första kvartalet redovisar Soltech ett nettoresultat på -9,5 miljoner kronor (-4,4). Rörelseresultatet blev 10,9 miljoner (-3,9).

Nettoomsättningen summerades till 56,4 miljoner kronor (13,5), en ökning med 318 procent. Det var högre än den omsättningssiffra för kvartalet som bolaget meddelade i början av april.

Ökningen i omsättningen är relaterad till dels de tre förvärv som genomförts, dels en kraftig ökning av energiförsäljningen på den kinesiska sidan av koncernen, skriver Soltech. Moderbolagets omsättning är något sämre än samma period föregående år, men styrelsen ser ingen anledning till oro utan ser goda förutsättningar för bolagets egna produkter i den nya organisationen av företag, heter det.

Dotterföretaget ASRE i Kina växer enligt plan, skriver Soltech.

Mer information om den planerade nyemissionen kommer i början av maj. Finansiell rådgivare är Avanza Bank.