Stockholm 09:58
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-05-07 06:56:38

MAHA ENERGY: TESTNING AV TIE-3-BRUNNEN VISADE 628 BOEPD (OMS)(Omsändning: skickades första gången på torsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Testning av Tie-3-brunnen i Brasilien påvisade totalt 628 fat oljeekvivalenter per dag (boepd) från reservoarerna Agua Grande och Itaparica. Sergi-formationen testades inte vid detta tillfälle.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Testerna från Agua Grande, som är i produktion, påvisades 410 fat flödande olja och 369 tusen kubikfot (mscf) gas om dagen (totalt 472 boepd).

De mer djupliggande formationerna Itaparica och Sergi har inte satts i produktion.

Den nyligen upptäckta Itaparica-reservoaren flödade 42 grader API-olja till ytan under en kort period på en ostabil nivå om cirka 139 fat olja per dag (bopd). På gasfronten påvisades det 101 tusen kubikfot per dag. Totalt var det därmed 156 fat oljeekvivalenter per dag (boepd).

Det är ännu för tidigt att fastslå om Itaparica-fyndet kommer att påverka fältets oljevolymer, heter det.

Efter den initiala flödesperioden krävdes kontinuerlig hjälp i form av så kallad Swabbing för att flödet skulle fortsätta. Utrustningen gick däremot sönder efter ett tag.

"Det var inte möjligt att nå en stabil flödesvolym under testning av Itaparica och testen avbröts när utrustningen för Swabbing gick sönder och beslut fattades att fortsätta med testning av den grundare Agua Grande-reservoaren", skriver bolaget.

"Oljan i Itaparica är av bättre kvalitet jämfört med den i Agua Grande och Sergi. Även om preliminära resultat pekar på en tät reservoar så flödade oljan upp till ytan av egen kraft och vi förväntar oss att kunna tillämpa modern stimuleringsteknologi och på så sätt uppnå högre produktivitet. Vårt fokus nu är att försöka kartlägga omfattningen av Itaparica samt att hitta en lämplig stimuleringsteknologi", skriver bolagets vd Jonas Lindvall.