Stockholm 17:05
0,00% Idag
-1,41% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-08-29 07:18:01

FASTATOR: SUBSTANSVÄRDE 55 KR/A, STOR POS EFFEKT OFFENTLIGA HUSSTOCKHOLM (Direkt) First North-listade Fastator, som är ett investmentbolag inom fastighetssektorn, hade ett substansvärde om cirka 772 miljoner kronor den 30 juni, motsvarande omkring 55:20 kronor per aktie. Det kan jämföras med cirka 39:75 kronor per aktie motsvarande datum i fjol.

Det framgår av delårsrapporten.

Resultatet från innehaven blev 191 miljoner kronor under det andra kvartalet (13,4) och periodens resultat blev 187 miljoner kronor (27,9).

Det högre redovisade resultatet beror främst på värdeförändringen i det största innehavsbolaget Offentliga Hus som under detta kvartal marknadsvärderade hela sin fastighetsportfölj på grund av ändrade hyres- och innehavsförhållanden, vilket gav en väsentlig positiv resultateffekt under andra kvartalet.

Totalt uppgår orealiserade värdeförändringar i innehavsbolag till 192 miljoner kronor (42,6) under perioden.

Ett av Fastators stora mål i närtid är, som tidigare nämnts, en börsintroduktion av Offentliga Hus i slutet av 2019. Fastighetsvärdet i Offentliga Hus ökade under perioden från 2,4 miljarder till 3,4 miljarder kronor.

"Med sikte på 7 miljarder kronor i fastighetsvärde går allt enligt plan", skriver Fastators vd Joachim Kuylenstierna i rapporten.