Stockholm 12:03
-3,93% Idag
+2,39% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-26 08:39:06

SOLTECH: KÖPER RESTERANDE 49% AV NYEDALSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Soltech köper de resterande 49 procenten av Nyedal Konsult som är det affärsdrivande företaget bakom varumärket Nyedal Solenergi. Likviden om 3,1 miljoner kronor betalas kontant.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Soltech köpte ursprungligen 51 procent av aktierna i januari i år. Bolaget ser nu över möjligheterna att flytta försäljning, support och produktutveckling från Soltech Energy till Nyedal Konsult.

Soltechs bedömning är att Nyedal kommer att bidra med cirka 30 miljoner kronor i koncernomsättning 2019 och med ett rörelseresultat motsvarande cirka 5 procent på omsättningen, då räknat på Nyedals egen försäljning. Detta är en ökning med cirka 50 procent jämfört med 2018.