Stockholm 16:39
-0,74% Idag
-3,25% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-27 15:07:51

CONSILIUM: OMSÄTTNING OFÖR, ORDERINGÅNG +16% JANUARISTOCKHOLM (Direkt) Consiliums försäljning uppgick till 121 miljoner kronor (123) under januari. Det innebär att försäljningen minskade med 1,5 procent, något bolaget betecknar som i stort sett oförändrat jämfört med samma period förra året.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Orderingången steg samtidigt med 16 procent till 109 miljoner kronor (94) och orderstocken uppgick per den 31 januari till 798 miljoner kronor (640).