Stockholm 09:43
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-05-05 07:49:35

FASTATOR: NETTORESULTATET BLEV 0,9 MLN KR 1 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastator hade en omsättning på 72,1 miljoner kronor under första kvartalet 2021 (62,7). De högre intäkterna beror enligt bolaget primärt på förvärv av fastigheter under 2020 samt en ökning av förvaltningstjänster i Nordic PM.

"Nordic PM är vårt förvaltningsbolag som också de visar på god tillväxt både genom Fastatorgruppen och utomstående kunder. Men framförallt är Nordic PM något av smörjmedlet för tillväxtmotorn Fastator", skriver vd Knut Pousette i rapporten.

Värdeförändringar av fastigheter var 81,2 miljoner kronor (7,5). Resultat från intresseföretag var -37,5 miljoner kronor (-8,8).

Periodens resultat blev 0,9 miljoner kronor (-21,4)

Förvaltningsfastigheter per 31 mars 2021 uppgick till 1.532 miljoner kronor (1.189) och innehav i intressebolag per samma datum var 931 miljoner kronor (929).

Substansvärdet per aktie uppgick vid periodens slut till 21:88 kronor (21:77).