Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-05-07 07:12:30

SEDANA MEDICAL: RESULTAT EFTER SKATT 1,7 MLN KR 1 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade hälsovårdsbolaget Sedana Medicals redovisar ett resultat efter skatt på 1,7 miljoner kronor (-3,0) i det första kvartalet 2020.

Omsättningen, grovt sett, fördubblades 33,8 miljoner kronor (17,8). Rörelseresultatet låg på 0,1 miljoner kronor (-3,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8,5 miljoner kronor (+0,8) med likvida medel på 443 miljoner kronor (150) vid utgången av rapportperioden.

Sedana Medical har efter kvartalets utgång, under april, sett en fortsatt positiv försäljningsutveckling i linje med utvecklingen i mars till följd av covid-19 pandemin. Sedana Medical kan inte göra en bedömning av försäljningsutvecklingen för helåret 2020 på grund av osäkerheten som följer av covid-19 pandemin.