Stockholm 17:30
+3,57% Idag
-15,82% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-11-26 08:53:13

XBRANE BIOPHARMA: REDEYE HÖJER RIKTVÄRDE TILL 60 KR (42) (R)(Korrigering avser kurspotential i basscenario i första stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Redeye höjer sitt riktvärde i basscenariot för Xbrane Biopharma till 60 kronor från tidigare 42 kronor. Med en stängningskurs på 30:80 kronor på måndagen skulle det nya riktvärdet innebära en kurspotential på cirka 95 procent.

Det framgår av en uppdragsanalys daterad den 26 november.

Bakom det höjda riktvärdet finns framförallt en höjd sannolikhet för Xbrane Biopharmas huvudprojekt Xlucane att nå marknaden och uppreviderade estimat för Lucentis-marknaden.

Redeye bedömer att sannolikheten att Xlucane når marknaden i USA nu ligger på 75 procent gentemot tidigare 50 procent. Enligt analyshuset ligger förväntningarna på 25 procent i marknaden.

Xlucane är en så kallad biosimilar av schweiziska Novartis läkemedel Lucentis vid behandling av olika ögonsjukdomar. Originalläkemedlet hade under tredje kvartalet en tillväxt på 7 procent i USA till 442 miljoner dollar jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I Europa var motsvarande tillväxt 2 procent till 500 miljoner dollar. Tillväxten för Lucentis bedöms av Redeye vara positivt för marknaden för biosimilarer som då blir större.

Under november har två affärer ägt rum, där rättigheter till biosimilarer för Lucentis bytt händer. Biogen har förvärvat biosimilarer där SB11 (Lucentis) ingick och Coherus har köpt rättigheter till Formycons biosimilar FYB201. Redeye förväntar sig att Xbrane Biopharma snart ingår ett partnerskapsavtal för Xlucane.

De övergripande resultaten i Xbranes fas 3-studie Xplore för Xlucane väntas vid mitten av 2020.

Redeye höjer även sitt riktvärde för ett positivt scenario till 106 kronor från tidigare 72 kronor. Riktvärdet för ett negativt scenario höjs till 32 kronor per aktie från 29 kronor per aktie.

Detta skulle innebära att Redeye även i ett negativt scenario ser en positiv kurspotential för Xbranes aktie på cirka 4 procent.

Värt att notera är att en av analytikerna, Jakob Svensson, äger aktier i Xbrane Biopharma.