Stockholm 09:53
+0,14% Idag
+3,69% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-05 14:19:38

SEAFIRE: KÖPER E-HANDELSBOLAG FÖR 65 MLN KR + EV TILLÄGG 14 MLNSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Seafire har förvärvat e-handelsbolaget Nordbutiker i Sverige som säljer lätta elfordon, såsom elcyklar, elmopeder och elrullstolar.

Under de senaste tre åren har bolaget haft en genomsnittlig årlig tillväxt på över 30 procent. Verksamheten omsatte 102 miljoner kronor med ett ebitda-resultat på 14,6 miljoner kronor under perioden 1 mars 2018 och 28 februari 2019.

Köpeskillingen uppgår till 65,1 miljoner kronor kontant och en rörlig resultatbaserad tilläggsköpeskilling om max 14,0 miljoner kronor under åren 2019 - 2021. Förvärvet finansieras genom egna medel och upptagande av lån från Scandinavian Credit Fund samt en riktad emission om 1 miljon aktier till en kurs på 6 kronor per aktie till säljarna, vilket ger en utspädning på cirka 10,3 procent.