Stockholm 17:30
-3,70% Idag
-2,83% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-09-28 08:47:59

MAXKOMPETENS: ORGANISK TILLVÄXT 32% 1 KVSTOCKHOLM (Direkt) Maxkompetens, som handlas på First North, redovisar en organisk tillväxt om 32 procent för det första kvartalet, maj-juli, i det brutna räkenskapsåret.

Det framgår av delårsrapporten.

Vd Ronny Siggelin jämför ovanstående tillväxt med att bemanningsföretagen ökade med cirka 12 procent under liknande period.

Under sommaren har Maxkompetens arbetat med att integrera Magnas verksamhet och det har gått snabbare än förväntat.

"Vi har under Q1 haft dubbla kostnadsposter samt integrationskostnader som delvis kommer finnas kvar under Q2. Därefter räknar jag med att få full effekt av förvärvet", skriver Ronny Siggelin.

Maxkompetens omsättning ökade under första kvartalet till 55,0 miljoner kronor (33,6) varav nettoomsättning 54,9 miljoner kronor vilket ger en tillväxt med 63 procent (6%).

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick under första kvartalet till -0,3 miljoner kronor (0,3), och tyngdes av goodwillavskrivningar om 1,6 miljoner kronor, att jämföra mot 0,7 miljoner föregående år.

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 juli 2017 till 4,3 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden maj-juli till 9,5 miljoner kronor.