Stockholm 17:30
-0,92% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-02-04 08:18:54

ROTTNEROS: NETTORESULTATET -77 MLN KR 4 KV EFTER SVAGARE DOLLARSTOCKHOLM (Direkt) Massatillverkaren Rottneros redovisar ett resultat efter skatt på -77 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-29). Resultatet per aktie uppgick till -0:50 kronor (-0:19).

Nettoomsättningen uppgick till 490 miljoner kronor (547), en minskning med 10 procent.

"Lägre pris i SEK motverkades av högre försäljningsvolymer", skriver bolaget.

Resultatet före skatt blev -99 miljoner kronor (-36).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 miljoner kronor (134).

Bolaget föreslår att ingen utdelning betalas ut för 2020.

Bolaget uppgick till 95,3 tusen ton (100,4), påverkat av att Vallviks Bruks årliga underhållsstopp inföll i sin helhet under fjärde kvartalet

"Avslutningen på året var resultatmässigt svag, främst genom att Q4 tyngdes av en svagare dollar och underhållsstoppet i Vallviks Bruk", skriver bolagets vd Lennart Eberleh.

"Massamarknaden har börjat stärkas, främst driven av Kina, och priserna rör sig nu tydligt uppåt. Vårt fokus mot successivt högre produktion kommer om möjligt att vara ännu större under 2021", skriver han vidare.