Stockholm 16:39
-0,31% Idag
+12,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2016-11-23 14:52:22

C SECURITY: TILL OBS-LISTAN PGA UTDELNING AV DOTTERBOLAGSTOCKHOLM (Direkt) Aktietorget har beslutat att C Securitys aktie ska flyttas till observationslistan, enligt ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att marknaden, enligt Aktietorget, inte har haft tillgång till tillräcklig information för att värdera dotterbolaget Hoylu, som bolaget ska dela ut till aktieägarna.

C Security kommer att stanna på observationslistan fram till dess att rätten till utdelning av dotterbolaget är avskild från bolagets aktie. Därefter återupptas handeln i bolagets aktie på ordinarie lista.

Hoylu är ett nystartat dotterbolag och ska enligt bolaget drivas av Stein Revelsby med inriktning på utveckling av nya satsningar inom teknologier innefattande, men inte uteslutande, storbildskärmar, ljud, Augmented och Virtual Reality däribland "the Internet of Things" (IoT). C Security äger 51 procent av Hoylu.