Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-11-04 11:03:29

ROTTNEROS:KÖPER NYKVIST SKOGS, MED OMSÄTTNING 90 MLN KR 2018/19STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Rottneros förvärvar Nykvist Skogs AB som är en skogsaktör i Värmland inom framför allt virkeshandel, skogsförvaltning, avverkning, skogsvård och rådgivning.

"Affären innebär att Rottneros långsiktigt ökar tillgängligheten till skogsråvara som erbjuds från privata skogsägare samtidigt som Nykvist Skogs kommer att fortsätta att utvecklas som en självständig och oberoende råvaruaktör", skriver Rottneros i ett pressmeddelande.

Nykvist Skogs förser den lokala massa- och sågverksindustrin med råvara och omsatte cirka 90 miljoner kronor under räkenskapsåret 2018/19, en ökning med 37 procent jämfört med föregående år. Verksamheten hanterade under samma period 140.000 kubikmeter ved, där sågtimmer och massaved svarade för omkring hälften vardera. Nykvist Skogs förvaltar ungefär 5.000 hektar skog för sina uppdragsgivare och har nio anställda. Bolaget kommer att konsolideras i Rottneros räkenskaper från och med den 1 januari 2020.

Affären kommer inte att ha en materiell inverkan på koncernenens omsättning och resultat. Parterna har beslutat att inte offentliggöra köpeskillingen.