Stockholm 17:30
-0,08% Idag
+19,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-24 08:13:25

IRISITY: ÖKAD OMSÄTTNING, FÖRBÄTTRAT RESULTAT 1 KVSTOCKHOLM (Direkt) Irisity, som handla på First North, hade en omsättning på 9,5 miljoner kronor (4,7) under första kvartalet 2018. Ebitda-resultatet förbättrades till -1,2 miljoner kronor (-4,3) och resultat efter skatt blev -2,8 miljoner kronor (-5,5).

"Båda resultatnivåerna enligt plan", skriver bolaget i sin rapport.

Bruttomarginalen sjönk något och uppgick till 75,4 procent (79,8) vilket förklaras med ökade kostnader för underleverantörer.

Irisity fortsätter arbetet med att ställa om till en mjukvarubaserad affärsmodell enligt SaaS (Software as a Service). Denna omställning sker gradvis under resterande del av 2018, varvid omfattande investeringar fortsatt tas i R&D, organisation samt internationalisering, heter det.