Stockholm 17:30
+0,50% Idag
+21,22% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-30 08:00:00

Corem Property Group: COREM FÖRVÄRVAR PÅ PRIORITERADE PLATSER

Genom tre separata affärer förvärvar Corem fastigheter på tre orter. Samtliga är av Corem prioriterade orter, där ett befintligt fastighetsinnehav och egen förvaltning finns.


I Göteborgsområdet förvärvas Törnrosen 5, en obebyggd fastighet med 4 000 kvm markareal. Fastigheten är grannfastighet till en av Corem ägd fastighet i Mölndal.

Även förvaltningsbeståndet i Jordbro i södra Stockholm utökas, genom förvärv av fastigheten Jordbromalm 6:11. Fastighetens uthyrbara area är ca 4 200 kvm och utgörs framför allt av lager. Fastigheten är fullt uthyrd.

Samtidigt förvärvas fastigheten Märsta 11:11 i Arlanda stad i norra Stockholm. Märsta 11:11 är en lagerfastighet om ca 3 000 kvm uthyrbar area, som vid tillträdet kommer vara vakant.

Affärerna görs till ett samlat underliggande fastighetsvärde om cirka 75 mkr. För fastigheten i Göteborg har tillträde redan skett per 9 april 2019, medan fastigheterna i Storstockholm beräknas tillträdas i månadsskiftet juni/juli.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Eva Landén, Verkställande direktör 
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se


Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF