Stockholm 11:57
0,00% Idag
-0,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-09-25 12:24:57

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Nyfosa AB


Flaggningsmeddelande i Nyfosa AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559131-0833 Nyfosa AB
InstrumentSE0011426428 Aktie
InnehavareKåpan Pensioner Försäkringsförening
 
Före transaktionen
Antal aktier8 716 274
Antal rösträtter8 716 274
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-09-24
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 466 274
 - direkt innehavda rösträtter5 466 274
 - indirekt innehavda rösträtter5 466 274
Andel
 - aktier3,26 %
 - direkt innehavda rösträtter3,26 %
 - indirekt innehavda rösträtter3,26 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,52 % 5 466 274
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT6,52 % 5 466 274
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnArvid Letzén
 - telefon0733577406
 - mejlarvid.letzen@kapan.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML