Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-24 14:26:26

SOLTECH: AVSER NOTERA ASAB ETT KVARTAL SENARE ÄN TIDIGARE PLANSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Solenergibolaget Soltech Energy uppger att arbetet med noteringen av dotterbolaget ASAB på handelsplattformen Nasdaq First North fortlöper med målsättningen att genomföra denna under första delen av 2020 i stället för som tidigare aviserat under fjärde kvartalet 2019.

Det framgår av Soltechs delårsrapport för det tredje kvartalet 2019.

Beslutet uppges ha fattats i samråd med ASAB:s rådgivare.

"Skälet till förskjutningen i tidplanen är strategiskt då intresset från investerare bedöms som större efter än inför jul- och nyårshelgerna och därmed optimeras förutsättningarna för ett framgångsrikt utfall", uppger Soltech Energys vd Stefan Ölander i rapporten.

Efter noteringen kommer Soltech och ASAB:s kinesiska partner ASP att kvarstå som ägare med samma inbördes ägarförhållande, men bli utspädda av nya aktieägare som kommer in. Kapitalet som tas in i den planerade nyemissionen i ASAB i samband med noteringen ska gå till expansion av verksamheten i Kina.