Stockholm 17:30
0,00% Idag
-7,97% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-28 08:30:00

Atrium Ljungberg AB: Atrium Ljungbergs års- och hållbarhets-redovisning för 2018 finns tillgänglig på bolagets webbplats

Den svenska versionen av Atrium Ljungbergs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig via bolagets webbplats, www.al.se.


I slutet av vecka 12 kommer den tryckta versionen att distribueras till aktieägare som har önskat en tryckt version. Års- och hållbarhetsredovisningen kan även beställas genom att kontakta Atrium Ljungberg på tel. 08- 615 89 00 eller info@al.se.
Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen från och med i slutet av mars.
Nacka, 2019-02-28 
Atrium Ljungberg AB (publ)


För mer information kontakta:

Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg, 070-927 60 09
martin.lindqvist@al.se (martin.lindqvist@atriumljungberg.se)

Marianne Perslow, kommunikationschef, 0703-41 54 21
marianne.perslow@al.se 

Denna informationen är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08.30 CET.


Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 45 miljarder kronor. Våra handelsplatser har 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 21 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF