Stockholm 09:48
-0,46% Idag
+18,08% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-08 20:38:00

RÅVAROR: OLJA OCH METALLER - TABELLNoteringar klockan 20.35

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första termin -1:03 USD 60:64 -1,67% 4,43%
Brent, första termin -1:35 USD 70:72 -1,86% 11,70%

Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)
Koppar +2 USD 6.143 0,03% -15,07%
Zink +68 USD 2.504 2,75% -24,00%
Aluminium +5 USD 1.986 0,25% -12,26%
Nickel -40 USD 11.785 -0,34% -7,68%
Bly +77 USD 1.997 3,97% -19,44%
Tenn +275 USD 19.255 1,44% -3,50%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld -1:79 USD 1.224:75 -0,15% -6,01%
Silver -0:15 USD 14:43 -1,00% -14,81%

Dollarindex +0.56 96.56 0,58% 4,81%
(högre = starkare USD)