Stockholm 10:21
+0,08% Idag
+18,73% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-05 08:00:00

Save the date - Samhällsbyggnadsbolagets kapitalmarknadsdag 2018

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) bjuder in analytiker, investerare och media till företagets kapitalmarknadsdag som kommer att hållas i Stockholm tisdagen den 4 december 2018.  


Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas kl 12:00-15:00 i Stockholm inklusive lunch. En formell inbjudan med specifikation av plats, komplett agenda och information om anmälan kommer att skickas ut inom kort.

Under dagen kommer VD Ilija Batljan tillsammans med andra medlemmar ur koncernledningen att ge ytterligare inblick i Samhällsbyggnadsbolagets strategi, verksamhet och finansiella utveckling.

Kapitalmarknadsdagen genomförs på svenska.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marika Dimming, Chef Investor Relations, 070 251 6689, marika.dimming@sbbnorden.se


Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (www.penser.se). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML