Stockholm 17:30
+0,08% Idag
+20,12% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-23 08:39:55

MATRA PETROLEUM: MÅL DUBBLA DAGSPRODUKTION TILL ÅRSSLUTET 2018STOCKHOLM (Direkt) Matra Petroleu, som handlas på First North, redovisar intäkter på 2,4 miljoner dollar för det första kvartalet (2,4). Ebitda-resultatet uppgick till -38 tusen dollar (+414), och påverkades av realiserade värdeförändringar på derivat om -144 tusen dollar (+259).

Produktion av olja och gas, brutto, uppgick i genomsnitt till 588 fat oljeekvivalent per dag (654)

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 154 tusen dollar (626).

I april ökade produktion av olja och gas, brutto, till 680 fat oljeekvivalenter per dag.

Målet är att fördubblera dagsproduktionen av olja och gas till årsslutet 2018, heter det.

"De viktigaste händelserna under det första kvartalet 2018 var att vi säkrade finansiering för ett accelererat borr- och utbyggnadsprogram under 2018 och avsiktsförklaringen om förvärv av producerande olje- och gasreserver i vårt verksamhetsområde", skriver vd Maxim Barskiy.

Matra planerar att öka investeringarna under 2018 till 11 miljoner dollar (5,2) och accelerera takten i borr- och utbyggnadsprogrammet på bolagets olje- och gasrättigheter i Texas Panhandle.

Under de kommande månaderna planerar Matra att borra 24 nya brunnar för att öka olje- och gasproduktionen. Därtill har ett omfattande arbetsprogram inletts för att förbättra produktionen från befintliga brunnar genom renoveringar (workovers) och återöppnande av tidigare stängda brunnar.