Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-14 09:29:22

ECOCLIME: TILLVÄXT 25% 4 KV, DRIVEN AV FÖRVÄRVSTOCKHOLM (Direkt) Ecoclimes nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2018 uppgick till 16,1 miljoner kronor (12,9). Omsättningsökningen på 25 procent är främst hänförlig till förvärven.

Periodens repetitiva intäkter ökade med 26,2 procent från föregående år och uppgick till 13,2 miljoner kronor (10,4), vilket motsvarade 81,7 procent (80,1) av nettoomsättningen. Perioden 2017 hade intäkter av engångskaraktär uppgående till 4,5 miljoner kronor.

Rörelseresultatet uppgick till 1,7 miljoner kronor (2,6) med en rörelsemarginal om 10,6 procent (20,0).

Avskrivningar hänförligt till övervärden på förvärven uppgår till 0,1 miljoner kronor (0,4) och ingår i beräkningen av rörelseresultatet.

Resultatet efter skatt uppgick till -0,5 miljoner kronor (1,15). I resultatet för 2017 ingår poster av engångskaraktär uppgående till 4,5 miljoner kronor.