Stockholm 17:30
+0,56% Idag
+26,52% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-08 14:23:44

NFO Drives AB (publ)NFO Drives installation på Scania i Södertälje.

NFO Drives gör en installation på Scania i en produktionslina.


NFO Drives AB har installerat två stycken 22kW NFO sinus i Scania AB:s produktion. Scania har haft kort livslängd på sina elmotorer, som driver vattenpumpar till högtryckstvätteri-anläggning. Scania noterade tidigt i testen den tystare gången på motorerna och den mjuka kraftdistributionen. Detta är en långtidstest och faller installationen väl ut öppnar sig möjligheter för flera affärer.


Mer information lämnas av

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se

Johan Braun, verkställande direktör i NFO Drives AB

Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se


NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Spotlight, www.spotlightstockmarket.com


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF