Stockholm 17:30
-0,86% Idag
+3,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-15 08:45:00

Stark tillväxt för Jojka under juli månad

Faktureringen för juli månad 2017 blev 1006 ksek att jämföras med 584 ksek för juli månad 2016. Omsättningen ökade därmed med 72%.


Tillväxten fortsätter och juli blev ytterligare en månad med mycket starka tillväxttal. I absoluta tal är juli traditionellt sett den svagaste månaden på året. Jojka är med detta i beaktande mycket nöjd med månaden.

Genom att fokusera på användarvänlighet och enkelhet i vår plattform bidrar vi till att våra kunder når fram med sina budskap. Budskap som initierar positiva reaktioner och bygger relationer.

Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter.

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB
rutger.lindquist@jojka.com
www.jojka.com
Om Jojka;
Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 850 aktieägare.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF